';

Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Ελληνικός  Σύνδεσμος Αετοσανίδας προσκαλεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, τα μέλη του σε τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση τη Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:30  με τηλεδιάσκεψη (Webex). Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 21:00 και με τον ίδιο διαδικτυακό σύνδεσμο.

Θα σταλεί σχετικό link  σε όλα τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη μας μέχρι και τις 28/6/2021. Κατά την ημέρα της συνελεύσεως παρακαλούνται τα μέλη μας να συνδέονται στην πλατφόρμα 30’ πριν την έναρξη για την πραγματοποίηση της ταυτοπροσωπίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
  • Διάφορα θέματα
Comments
Share
Krotsis

Welcome to the Hellenic Kiteboarding Association