';

Οριστική αναγνώριση του KITEBOARDING ως Ιστιοπλοϊκό Αγώνισμα

Οριστική αναγνώριση του KITEBOARDING ως Ιστιοπλοϊκό Αγώνισμα

Το KITEBOARDING, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στη χώρα μας και πολλές προσπάθειες από φίλους του αθλήματος, αποκτά από την ελληνική πολιτεία την αναγνώριση που αρμόζει σε ένα Ολυμπιακό ιστιοπλοϊκό αγώνισμα.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το Υπουργείο Αθλητισμού, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ο Παννελήνιος Σύνδεσμος Προπονητών Ιστιοπλοϊας και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Αετοσανίδας, άνοιξαν το δρόμο για την ανάπτυξη του δημοφιλούς ιστιοπλοϊκού αγωνίσματος.

Η διεκδίκηση ενός υγιούς περιβάλλοντος για το kiteboarding δεν τελειώνει εδώ. Ο Ελληνικός Σύνδεσμός Αετοσανίδας, καλεί τους φίλους και τους αθλητές του kiteboarding να συμμετέχουν στις διαδικασίες και τις εξελίξεις.

Κατεβάστε τη βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εδώ.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Το KITEBORDING (ΑΕΤΟΣΑΝΙΔΑ) είναι αγώνισμα το οποίο υπάγεται στο άθλημα της Ιστιοπλοΐας και ενταγμένο στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΡΙΟ το 2016, αποφάσισε να το εντάξει στις Ολυμπιακές κατηγορίες Σκαφών Ιστιοπλοϊας, αρχής γενομένης από τους Ολυμπιακούς Αγώνες PARIS 2024.

Η Ε.Ι.Ο. σύμφωνα με το σχετικό της έγγραφο, συνέστησε επιτροπή αποτελούμενη από Τεχνικούς συμβούλους, προπονητές και προέδρους ομίλων που ασχολούνται με το ΚΙΤΕ και όρισαν τους αναγκαίους όρους ασφαλείας διεξαγωγής αγώνων Διασυλλογικών και Πανελληνίων σύμφωνα μετ ους κανονισμούς της Διεθνούς Κλάσης ΙΚΑ-FORMULA KITE και τους Διεθνείς Κανονισμούς ασφαλείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας.

Προπονητές στο συγκεκριμένο αγώνισμα είναι οι πιστοποιημένοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α προπονητές της Ιστιοπλοΐας.

Comments
Share
Krotsis

Welcome to the Hellenic Kiteboarding Association