';

Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα

Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ελληνικού Συνδέσμου Αετοσανίδας (Hellenic Kiteboarding Association – HKA), αποτελεί η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος διεξαγωγής KITEBOARDING στην Ελλάδα.

Ήδη με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναγνώρισης του Kiteboarding από την πολιτεία, ο ΗΚΑ έχει καταθέσει προτάσεις και θα συνεχίζει να ενημερώνει όλους τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, θα εγκαινιάσουμε μια σειρά αναρτήσεων στη σελίδα μας, όπου θα ανεβάζουμε έναν έναν κανόνες αγώνων ιστιοπλοΐας και θα απαντάμε σε σχόλια και παρατηρήσεις.

Άμεσα, προκειμένου να ενημερωθούν όσοι ασχολούνται με το άθλημα και έως ότου ολοκληρωθούν οι επίσημες διαδικασίες, σας παραθέτουμε τους Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα που αφορούν το Kiteboarding, από την Ιταλική Κλάση Αετοσανίδας (Classe Kiteboarding Italia).

Η έκδοσή τους έχει στηριχθεί στους Διεθνής Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (Collision Regulations) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization) και στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και το Παράρτημα F που αφορά το Kiteboarding.

Επιπλέον, παραθέτουμε έναν οδηγό με τα βασικά σήματα επικοινωνίας για όσους κάνουν Kiteboarding, όπως αυτά φαίνονται στα βίντεο εκμάθησης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και του Παγκοσμίου Συνδέσμου Αετοσανίδας, που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ακόμα περισσότερο χρήσιμο υλικό, μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του ΗΚΑ εδώ.

Πηγές:

https://hellenickiteboarding.org/wp-content/uploads/2020/07/ΚΑΝΟΝΕΣ-ΑΠΟΦΥΓΗΣ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ-ΑΕΤΟΣΑΝΙΔΑΣ.jpg

https://hellenickiteboarding.org/wp-content/uploads/2020/07/ΣΗΜΑΤΑ-ΑΕΤΟΣΑΝΙΔΑΣ-1.jpg

https://www.sailing.org/tools/documents/RRS20212024Final-[26369].pdf?fbclid=IwAR3EarA9Nwi0s88yTFu-yBcOd_P2r56TgDm09kA8hsRahqLQ8lIgrSWCw2k

https://hellenickiteboarding.org/wp-content/uploads/2020/07/08_Appendix_F_KiteBoards.pdf

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx

https://www.eef.edu.gr/media/2552/e_j00104.pdf

Comments
Share
Krotsis

Welcome to the Hellenic Kiteboarding Association